Đài đĩa than radio cổ bóng đèn

8.700.000 

ghim AUX dt nghe qua đèn nghe chất âm rất hay

Đĩa chạy tốt tất cả các loại tương ứng tốc độ.

Tất cả gỗ thùng liền lạc ruột vỏ mới leng keng.

0905244111
chat-active-icon