Pionner CS-770. Cấu hình quá khủng

14.500.000 

Loa 4 đường tiếng.1 bass 30cm màn FB + 1 tress kèn gang+1 loa mid 18cm+1 tress giấy.
Loa nhìn rất hầm hổ. Thùng gỗ lạng.
Tất cả zin nguyên bản.
0905244111
chat-active-icon