Radio Đức sản xuất những năm 1960

4.300.000 

vỏ phip kích thước 45 x 35 phát trên 2 tần sóng AM và SW

đang hoạt động tốt,âm thanh chuẩn nghe rõ AM.

0905244111
chat-active-icon