Sony TC 250A hàng bãi còn rất đẹp

3.500.000 

đầu từ mới cứng ,chạy đa dòng điện.
Máy đang hát tốt tiếng sáng lắm…
0905244111
chat-active-icon