Thanh lý cặp 12ax7 telefuken logo đáy

2.200.000 

Thanh lý cặp 12ax7 telefuken logo đáy.

Phiến trơn 17.số đo nos. 2triệu 2

0905244111
chat-active-icon