Băng cối Ampex 704 của Mỹ, băng 10 inch, sợi lớn 1/2 inch

900.000 

sợi 1 nước rất đẹp, băng còn rất mới

đã có nhạc Tây bên trong, tây lông nó thu

Có hộp đầy đủ

0905244111
chat-active-icon