Đĩa CD phôi Phono

32.000 

Hình bìa + List nhạc in màu theo CD gốc .
Trình bày đẹp
Nhận làm CD theo yêu cầu
0905244111
chat-active-icon