Em bán tiếp lốc10 cuốn (lốc số2) băng 1200ft như hình

1.700.000 

băng hộp và vỏ lộn xộn.reel và sợi còn đẹp lắm .

vì băng 1 nước về nên em chỉ xem qua sợi thấy đẹp

chứ em không bao đổ bột hay rít vì chỉ nhìn mà bảo đảm thì em chưa đủ kinh nghiệm

nên bán mù theo tình trạng cho khỏi mích lòng

0905244111
chat-active-icon